ochrannou bariérou ryb před mechanickým poškozením i před infekcí. • Na rozhraní pokožky a škáry pigmentové buňky (chromatofory). Ty jsou spojeny s nervovou soustavou. • U ryb dochází často v průběhu života k výrazné změně barvy (věk, reprodukce, stres, pohlaví, …)

CHOROBY RYB - VFU U ryb rozlišujeme 3 typy svaloviny: hladká, příčně pruhovaná i smíšená. Charakteristické je hlavě a po obou bocích ryby přibližně v linii páteře Je označována jako hmat na dálku, reaguje na směr proudění a vlnění vody a informuje rybu o překážkách ve vodě. ELUC sluch – málo rozvinutý, zjištěn asi u 50 druhů ryb. proudový orgán – v kůži tvoří postranní čáru. vnímání pohybu a tlaku vody „dalekohmatný“ orgán - orientace ve tmě, kalné vodě. hmat – u některých druhů (např. kapr) hmatové výběžky kolem úst – vousy. Rozmnožování: gonochoristi (pohlavní BIOLOGIE - FYZIOLOGIE - EKOLOGIE RYB

povrch těla ryb je tvořen pokožkou, mezi pokožkovými buňkami jsou slizové žlázy - produkují sliz, ten zmírnuje tření ryby ve vodě a chrání tělo před choroboplodnými zárodky (bakterie, houby, plísně) pokožka, škára, příčně pruhované svalstvo 99% ryb má kostru kostěnou, 1% ryb má kostru chrupavčitou (jeseteři)

Hmat zahrnuje vnímání dotyku, tlaku, bolesti, chladu, tepla, vpichu, vibrací a polohy těla. Je zajímavé, že hmat člověk nevnímá jen jedním malým orgánem, jako je to u ostatních smyslů, ale téměř celým povrchem těla. Mozek přitom zpracovává a vnímá jen ty nejdůležitější podněty. Smyslové ústrojí u ryb dělíme na zrakové, statoakustické, čichové, chuťové, hmatové a postranní čáry. Zrakové ústrojí. Rybí zrak je uzpůsoben životu ve vodním prostředí, umožňuje prostorové vidění a skvělé vnímání byť jen nepatrného pohybu ve vodě. Orgánem zraku je u ryb stejně jako u jiných živočichů oko. Kapr, ale i jiné druhy ryb mají chuťové buňky i kdekoliv na těle v kůži. Chuť potravy je zřejmě vnímána nablízko. Hmat – hmatovým ústrojím jsou pupence s citlivými buňkami, umístěné na hlavě, v ústech, na vouscích a ploutvích, alejinde na těle.

Smyslové orgány a části těla ryb. - eStránky.cz

18. Ryby, paryby, obojživelníci - Agentura BODYE Srovnání ryb a paryb: Ryby- malá játra, mají plynový měchýř, kostěné kostra i šupiny, pohyblivé žaberní oblouky, postranní čára, koncová ústa Paryby- velká játra (až 10% hmotnosti těla), chybí plynový měchýř, plakoidní šupiny ze zuboviny, nepohyblivé žeberní oblouky, nemají postranní čáru, rostrum= příčná spodní Jak spolu ryby komunikují? | Chyť a pusť